Salon optyczny Bydgoszcz
Multicar Bydgoszcz
Pozycjonowanie Bydgoszcz
Ubezpieczenia Bydgoszcz
Rejestracja pojazdów Bydgoszcz
Transport Bydgoszcz
Optyk Bydgoszcz
Kantor Bydgoszcz
Dodaj firmę
Wizytówki firm
Jak to działa
Reklama
Regulamin
Statystyki
Kontakt

Regulamin katalogu | www.ikf.bydgoszcz.pl

Opublikowano: 2012-11-15

REGULAMIN KATALOGU WWW.IKF.BYDGOSZCZ.PL


§1. Definicje
• Administrator - osoba zajmująca się projektem, oraz aktualizacją witryny internetowej WWW.IKF.BYDGOSZCZ.PL.
• Klient - Firma lub osoba reklamująca się w serwisie WWW.IKF.BYDGOSZCZ.PL • Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu w zakresie wyszukiwania, przeglądania informacji dotyczących firm i usług z Bydgoszczy i okolic.
• Abonament - Opłata pobierana za świadczenie usługi jaka jest reklama na stronie WWW.IKF.BYDGOSZCZ.PL

§2. Postanowienia ogólne
• Regulamin określa zasady prezentacji strony firmowej w katalogu firm pod domeną WWW.IKF.BYDGOSZCZ.PL
• Niniejszy regulamin określa warunki umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Administratorem.
• Warunkiem dodania wizytówki kantoru jest zgłoszenia danych administratorowi oraz uiszczanie opłaty.

§3. Warunki
• Do katalogu dodawane są tylko wartościowe strony w języku polskim lub posiadające polską wersję językową.
• Zamieszczony wpis musi być zgodny z zasadami języka polskiego. Do katalogu nie są dodawane strony niezgodne z polskim prawem i dobrymi obyczajami. • Odrzucamy strony przyporządkowane do złej kategorii. • Nie będziemy (aż do odwołania) dodawali stron i firm nie związanych ściśle z regionem jakim jest miasto Bydgoszcz i okolice. • Tytuł strony musi być zwięzły i odnoszący się do całej zawartości strony. Należy w nim zamieścić nazwę firmy. Wpisy dotyczące jednego z działów strony (np. jednego z produktów) będą • usuwane. Opisy i tytuły niechlujne, zawierające błędy, będące ciągiem słów kluczowych, zawierające powtórzenia będą odrzucane. • Opis musi być unikalny i musi być zgodny z zasadami pisowni języka polskiego. Opis powinien być pisany jako jeden lub kilka akapitów tekstu. Nie powtarzaj fragmentów opisu - każdy opis zawierający powtórzenia jest odrzucany. • O dodaniu strony do katalogu lub nie decyduje moderator. • Moderator zastrzega sobie jednocześnie prawo do poprawiania wpisów.

§4. Płatności
• Usługa rozpatrzenia wpisu do katalogu jest płatna.
• Opłata abonamentowa za reklamę graficzną jest pobierana z góry za cały okres rozliczeniowy.
• Klient zobowiązuje się do zapłaty należności na rachunek bankowy wskazany przez administratora w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
• W razie nie dokonania płatności w terminie, Administratorowi przysługuje prawo do zerwania umowy i zaprzestania świadczenia usługi jaka jest reklama na stronie WWW.IKF.BYDGOSZCZ.PL

§5. Klient
• Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania opłaty abonamentowej.
• Klient zobowiązuje się do informowania Administratora serwisu o wszelkich zmianach danych teleadresowych firmy.
• Klient odpowiada w pełni za treść zamieszczonego wpisu.
• Klient dodając informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez stronę WWW.IKF.BYDGOSZCZ.PL w celach promocyjnych.
• Klient nie może dodawać informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.

§6. Administrator
• Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta z należytą starannością.
• Administrator zobowiązuje się do umieszczenia wszelkich informacji dotyczących obiektu Klienta na podstawie materiałów uzyskanych od Klienta drogą elektroniczną.
• Administrator zastrzega sobie prawo do poprawiania wpisów i usuwania reklam innych serwisów konkurencyjnych.
• Administrator katalogu WWW.IKF.BYDGOSZCZ.PL nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. Serwis podejmie wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom jak najwyższą jakość serwisu. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści użytkownika mające związek z korzystaniem z serwisu.
• Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania wyświetlania wpisu Klienta w przypadku nieuregulowania płatności w terminie, bez ponoszenia odpowiedzialności z tytułu zablokowania wpisu.
• Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niedokładne dane adresowe podane przez Klienta.
• Administrator zobowiązuje się do usunięcia w ciągu 48 godzin danych Klienta, który wniesie taki wniosek.

§7. Postanowienia końcowe
• Klient podpisując umowę o świadczenie usług reklamowych poświadcza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacją.
• Złamanie przez Klienta postanowień zawartych w umowie lub regulaminie skutkuje natychmiastowym usunięciem z serwisu – bez prawa sprzeciwu oraz zwrotu pieniędzy. • Administrator serwisu WWW.IKF.BYDGOSZCZ.PL zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu uprzednio informując o tym Klienta drogą elektroniczną.
• Klient oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 15 listopad 2012r.


reklama
tagi

linki
 
Copyright © 2013-16 Internetowy katalog firm z Bydgoszczy i okolic.
kontakt: reklamabydgoszcz@wp.pl